ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΑΦΜ : 998218648

ΔΟΥ : Α΄ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 35541416000

ΠΑΤΡΑ